Detta solprojekt, som ligger i församlingen São João da Boa Vista, omfattar cirka 90 000 solpaneler och representerar en investering på cirka 40 miljoner euro.

Den installerade kapaciteten för infrastrukturen, som upptar cirka 90 hektar, uppgår till 48 megawatt peak (MWp), vilket möjliggör en årlig produktion av upp till 60 gigawattimmar (GWh) förnybar energi, tillräckligt för att tillgodose energibehovet för cirka 60 000 familjer årligen.

Den producerade energin kommer att matas in i det nationella elnätet via en distributionsledning med en spänning på 60 kilovolt (kv) som i sin tur är ansluten till transformatorstationen i Tábua.

I uttalandet noteras också att byggandet av parken resulterade i mer än 100 direkta och indirekta arbetstillfällen i regionen, "och hela projektet har genomförts med respekt för de åtgärder som fastställts av miljömyndigheten och i nära samarbete med lokalsamhället."

"Genom att starta solkraftverket i Tábua ger vi familjer och företag alla fördelar med förnybar energi, men vi ger också vårt bidrag till landets arbete med att minska koldioxidutsläppen", citerar João Manso Neto och konstaterar att parken kommer att undvika utsläpp av 13 200 ton koldioxid per år.