Enligt uppgifter från Bank of Portugal(BdP) beror denna utveckling "främst på resultaten från årets andra kvartal", då saldot på bytes- och kapitalkontona uppgick till 1,5 miljarder euro, konstaterar institutionen som leds av Mário Centeno. Fram till mars uppgick samma saldo till 582,5 miljoner euro.

Minskningen av underskottet i varubalansen och ökningen av överskotten i tjänste- och kapitalbalansen bidrog särskilt till utvecklingen av utlandsställningen.

När det gäller varubalansen minskade underskottet med 531 miljoner euro, eftersom exporten ökade mer än importen. Medan varuexporten ökade med 3,3 procent fram till juni, till 1,2 miljarder euro, ökade importen med 1,4 procent, till 692 miljoner euro.

Tjänstebalansen registrerade i sin tur en ökning med 3,8 miljarder euro i överskottet, där utvecklingen av rese- och turistbalansen motiverade mer än hälften av variationen med en ökning med 1,9 miljarder euro. Kapitalbalansen ökade med 725 miljoner euro, "huvudsakligen på grund av det större mottagandet av investeringsstöd och den större överföringen av koldioxidlicenser", påpekar tillsynsmyndigheten.

När det gäller den nationella ekonomins finansieringskapacitet konstaterar BdP att det första halvåret resulterade i en balans på 2,8 miljarder euro, till följd av ökningen av externa tillgångar, som var högre än ökningen av skulder.

Utländska medborgare

Närmare bestämt ökade de externa tillgångarna med 6,6 miljarder euro, till följd av offentliga förvaltningars och bankers investeringar i värdepapper utgivna av utländska enheter, samt ökningen av lån som beviljats av företag till utländska enheter.

Å andra sidan uppgick skulderna till 3,8 miljarder euro, främst på grund av ökningen av utländska medborgares insättningar i nationella banker (8,1 miljarder euro), vilket delvis motverkades av minskningen av centralbankens externa skulder (-5,8 miljarder euro).

Enligt tillsynsmyndigheten var de sektorer som mest bidrog till den positiva förändringen i Portugals nettotillgångar gentemot resten av världen centralbanken (6,9 miljarder euro), den offentliga sektorn (4,4 miljarder euro) och icke-monetära finansinstitut (1,5 miljarder euro).

De återstående finansiella och monetära institutionerna samt försäkringsbolag och pensionsfonder uppvisade i sin tur negativa förändringar i sina nettotillgångar på 8,9 miljarder euro respektive 1,2 miljarder euro.

I detta avseende minskade Portugals externa nettoskuld från 67,6 % av BNP (161,6 miljarder euro) i slutet av 2022 till 61,4 % (154,7 miljarder euro) under andra kvartalet 2023. "Detta är den lägsta kvoten som observerats sedan juni 2007", anger BdP.