Kreditförfrågningar för husköp väntar på den nya lagen som tvingar banker att införliva utjämning av stressräntan i beräkningen av stressräntan. Beslutet från Banco de Portugal bör träda i kraft i slutet av nästa månad eller i början av oktober.

Experter som Negócios talat med medger att processerna är i standby-läge tills stressräntan träder i kraft.

Varningen kommer dock att med ökningen av kreditgivningen kan förvärringen av fallissemang också öka, eftersom även om krediter kan vara mer tillgängliga initialt finns det en risk att de blir svårare att betala om det finns ytterligare räntehöjningar.

I vilket fall som helst säger specialister att det inte bör finnas "lättnader i utvärderingen av banker", eftersom "vad som står på spel är inte att göra riskfyllda operationer livskraftiga, utan snarare att göra det möjligt att bevilja kredit till personer med rätt finansiella villkor".