Marijuana har långsamt blivit mer accepterat i västvärlden i takt med att mer vetenskaplig forskning bedrivs om dess terapeutiska egenskaper, men Europa släpar för närvarande efter Nordamerika när det gäller acceptans av substansen.