Budgeten för 2023 gav minst för de människor som arbetar för 15 till 20 euro i timmen. Klyftan mellan fattiga och rika ökade i år till 1 000 euro i veckan. Social Justice Ireland lägger ansvaret på budget 2023, som innehöll bestämmelser för att öka levnadskostnaderna.