Enligt en rapport från Euronews skulle installationen av alla dessa paneler kunna ersätta sju miljarder kubikmeter fossila bränslen, vilket skulle bli 15 miljarder i slutet av året eftersom Rystad Energy räknar med att antalet paneler i lager kommer att växa till 100 GW.

Under tiden går dock installationen av solpaneler för långsamt, enligt Tara Connolly. Kampanjdeltagaren från Beyond Fossil Fuels säger att "europeiska länder måste utöka utbildningsprogrammen för solpanelsinstallatörer, ta itu med flaskhalsar i nätet och effektivisera byråkratiska processer för att få ut solpaneler från lagerlokalerna och upp på taken till bostäder och företag så snabbt som möjligt. Detta bör vara högsta prioritet för regeringar i hela Europa som försöker minska utsläppen och snabbt få bort Europa från gasen."

EU har siktet inställt på 2050 för att bli ett koldioxidneutralt samhälle, och deras ansträngningar har påskyndats av kriget i Ukraina eftersom västländerna har infört tunga sanktioner mot import från Ryssland, särskilt rysk olja och gas, som tidigare stod för 25 respektive 40 procent av Europas försörjning. Detta överdrivna beroende av Ryssland har fått EU att fördubbla sina mål för förnybar energi, och de siktar nu på 42,5 % utbyggnad till 2030.