Namnet på detta fenomen är inte exakt relaterat till en speciell ton av månen, utan snarare till händelsens sällsynthet. Namnet är relaterat till det engelska uttrycket "once in a blue moon".

Supermånen denna onsdag, den 30: e, kommer att vara som många andra. Under detta fenomen är det möjligt att observera månen när den befinner sig i fullmånefasen. Det är när den befinner sig på den punkt i sin bana som är närmast vår planet - 357 344 kilometer bort, vilket motsvarar 50 000 kilometer närmare jorden än vanligt.