"I Portugal registreras 7 705 fartyg i fiskeflottan [...], även om vissa av dem inte ingår i den aktiva flottan. Detta betydande antal utgör dock 10,8 % av Europeiska unionens fiskeflotta", står det i ett meddelande från Mar 2020-programmet.

Italien står för 17,1 % (12 238), Grekland för 17 % (12 168), Spanien för 12,1 % (8 643) och Ungern för 10,4 % (7 456).

När det gäller storleken på de portugisiska fartygen och deras maskinstyrka minskar deras representation i EU-flottan till 6,6 % respektive 6,7 %.