Detta är första gången som flygbolaget "redovisar positiva resultat under de första sex månaderna av ett år, sedan halvårsresultaten publicerades (2019)", framhåller TAP i ett uttalande.

Under de första sex månaderna i år representerar TAP:s nettoresultat "en förbättring med 225 miljoner euro", jämfört med samma halvår förra året, enligt den publicerade noten.

Dessutom hänvisar man till att det positiva nettoresultatet på 22,9 miljoner euro, som uppnåddes under första halvåret i år, motsvarar en ökning med 134,9 miljoner euro i förhållande till 2019, den post-pandemiska perioden av covid-19.

TAP anser att det goda resultatet bygger på den "starka tillväxten i rörelseintäkter", som uppgick till 1,9 miljarder euro, med en "relevant ökning" på 600 miljoner euro (+44,3%) jämfört med samma period 2022.

"Denna tillväxt avslöjar den balanserade strategi som TAP har antagit för att kapitalisera på marknadsmöjligheter", förklarar det portugisiska lufttrafikföretaget.