"När det gäller infrastrukturen kommer vi att utföra de nödvändiga arbetena. Låt oss zooma in. I det här området där vi befinner oss [nuvarande VIP-lounge] kommer den framtida terminalen att byggas ut. Detta ökar den användbara ytan på den nuvarande flygplatsen med 30%", avslöjade ANA:s styrelseordförande på Ponta Delgadas flygplats.

José Luís Arnaut talade till journalisterna tillsammans med José Manuel Bolieiro, ordförande för den regionala regeringen, efter ett möte mellan ANA (flygplatsens koncessionshavare) och den azoriska regeringen (PSD/CDS-PP/PPM). Arbetet, som kommer att påbörjas i början av 2024 och avslutas 2027, kommer att utvidga João Paulo II Airport med fyratusen kvadratmeter.

"Jag kom hit för att visa ANA:s engagemang för Azorerna. Vi har alltid haft det. Vi upprepar det. Vi är här för att fortsätta investera", betonade Arnaut. ANA:s ordförande påminde om att ön São Miguel nu har sju nya rutter under det senaste året och erkände att "tillväxten" av turismen i regionen "måste få ett svar i form av infrastruktur".

"Man kan inte låta flygplatsen göra jobbet. Vi måste utföra arbetet med flygplatsen igång utan att skada passagerare och trafik. Det är mycket fin teknik", tillade han. Koncessionshavaren kommer också att genomföra andra åtgärder för att "förbättra passagerarupplevelsen" och garantera "miljömässig hållbarhet".