Koreas ministerium för mark, infrastruktur och transport säger att detta är "avgörande för säkerheten i flygverksamheten". Det är dock frivilligt, de insamlade uppgifterna är anonyma och det finns ingen synlig mätdisplay.