Fördraget finns för att använda modern och traditionell kunskap om arterna inom zonen kombinerat för att på bästa sätt tillgodose deras bevarande. En genomförbarhetsstudie pågår och förväntas vara klar 2024/5.