År 2005 startade den amerikanske kardiologen Dr. David A. Sabgir projektet "Walk with a Doc". Huvudsyftet med detta initiativ är att främja fysisk aktivitet och förbättra kunskaperna om hälso- och sjukvård i samhället genom att organisera månatliga promenader som föregås av ett samtal/seminarium om ett hälsoämne som presenteras av hälso- och sjukvårdspersonal.

Under själva promenaden uppmanas de olika patienterna och invånarna i staden att lära känna den eller de läkare som följer med dem, så att de kan umgås med dem utanför det professionella sammanhanget på en klinik, där de kan känna sig hotade eller slutna. Detta projekt, som är banbrytande i Algarve, kommer att göra det möjligt för kommunens befolkning att komma närmare inte bara läkarna utan också det team som utgör USF Algar de Lagoa.

Genom att främja fysisk aktivitet bidrar de till att utveckla hälsosamma rutiner, bekämpa stillasittande och förbättra hälsan hos befolkningen i allmänhet.

Samarbetet med Lagoa kommun "är inte bara en nödvändighet utan också mycket väl mottaget på grund av den stora erfarenhet som kommunen har av att utveckla och hantera evenemang av detta slag, samt genom storleken och spridningen av projektet i fråga", enligt USF Algar de Lagoa. Samtidigt anser vårdinrättningen att projektet är en nödvändig plattform för att inleda ett samarbete som kommer att förbättra hälsan för invånarna i Lagoa kommun.

"Walk with a Doc"-promenaderna kommer att äga rum den 10 september, den 1 och 22 oktober samt den 12 november. Varje dag startar promenaden kl. 9.30 vid mötesplatsen vid den kommunala idrottspaviljongen Jacinto Correia i Lagoa.

Detta initiativ är avsett för hela befolkningen och kan nås genom anmälan på www.cm-lagoa.pt/p/caminhadas_com_o_medico eller personligen på de kommunala idrottstjänsterna och Lagoa Health Centre.