"Huawei Portugal har lämnat in en administrativ talan vid Lissabons förvaltningsdomstol mot övervägande 1/2023 och relaterade dokument som rör 5G-utrustning, utfärdad av Security Assessment Committee", säger en officiell källa.

I maj publicerade Security Assessment Committee, inom ramen för Superior Cyberspace Security Council, en överläggning om den "höga risken" för säkerheten i 5G-nät och tjänster från användningen av utrustning från leverantörer som, bland andra kriterier, är utanför EU, NATO eller OECD och att "det rättsliga systemet i det land där de är bosatta" eller anslutna "tillåter regeringen att utöva kontroll, inblandning eller tryck över deras verksamhet i tredje länder".

I överläggningen nämns inga namn på företag eller länder, men vad som är säkert är att man kommer att tänka på fallet Huawei, särskilt eftersom den kinesiska tekniken förbjöds från 5G-nät i andra europeiska länder.