Mariana Vieira da Silva har inte lämnat några detaljer om vilka åtgärder som kommer att tillkännages. Hon medger dock att regeringen studerar nya åtgärder för att mildra effekterna av de stigande priserna.

I en intervju med Jornal de Negócios säger hon att den verkställande makten "för närvarande reflekterar" över vilket stöd som fortfarande är nödvändigt, "eventuellt behöver nya instrument utvecklas" och vilka som inte längre är nödvändiga. "Detta är tiden för regeringens interna arbete för att förbereda budgeten och vi kommer att vara här från den 10 oktober för att presentera den", sade regeringstjänstemannen i uttalanden till tidningen.

När det gäller minskningen av skatteavgifterna klargör Vieira da Silva att regeringen inte kommer att gå längre än vad som redan förutses i stabilitetsprogrammet. När det gäller löner erkänner ministern att "företag har höjt lönerna över minimilönen". "Att låta lönerna stiga mer än vad som förutsågs i inkomstavtalet" var "det mål" de letade efter, säger hon. "Och vad vi har åtagit oss, tillsammans med arbetsmarknadens parter, är att genomföra denna permanenta bedömning och det är vad som nu måste göras i form av socialt samråd", avslutar Mariana Vieira da Silva.