Enligt myndigheten återspeglades "ett starkt alluvium orsakat av intensivt regn" "i mikrobiologiska värden över referensparametrarna".

Stränderna Santa Eulália, Alemães och Inatel har alla förklarats som "olämpliga för simning".

"Efter att ha fått information från den portugisiska miljöbyrån(APA) som avråder från att simma på stränderna Santa Eulália, Alemães och Inatel, gav Algarve Health Delegate instruktioner om att den röda flaggan skulle hissas, varningar har placerats vid tillträdespunkterna till stränderna och förbjuder simning", säger AMN, i ett uttalande.

Förbudet kommer att gälla tills resultaten av analyserna av vattenkvaliteten visar att de mikrobiologiska värdena ligger inom referensparametrarna.