Turismo de Portugal har skapat en kreditstödslinje som är tillgänglig för alla som vill investera i turism i det inre av landet.

Programmet för mikrokreditstöd för turism i inlandet är ett ekonomiskt incitament som stöder entreprenörer inom turistsektorn i inlandet, enligt NM.

Målet är att stimulera den lokala ekonomiska utvecklingen, skapa arbetstillfällen och främja partnerskap inom turistsektorn.

Enligt Turismo de Portugals webbplats kan det lån som beviljas enligt detta diplom motsvara högst 90 procent av den stödberättigande investeringen, med ett absolut maximalt värde på 30 000 euro.

Endast turistföretag kan konkurrera om detta stöd, och investeringen måste göras i lågintensiva territorier.