Det standardiserade europeiska invaliditetskortet kommer att garantera likabehandling - till exempel gratis och/eller prioriterad tillgång, reducerade biljettpriser eller personlig assistans - när förmånstagarna besöker andra medlemsstater och fungera som bevis på att de har en funktionsnedsättning i alla EU-länder.

Enligt ett pressmeddelande kommer det nya parkeringstillståndet att "ge personer med funktionshinder tillgång till samma parkeringsrättigheter som finns i en annan medlemsstat".

Parkeringstillståndet kommer att ha ett gemensamt obligatoriskt format, som ersätter nationella parkeringstillstånd för personer med funktionshinder, och kommer att erkännas i hela EU.

I direktivet fastställs att medlemsstaterna måste tillhandahålla kort i både fysiska och digitala versioner, göra villkoren och reglerna för utfärdande eller indragning av kort tillgängliga för allmänheten och se till att tjänsteleverantörer tillhandahåller information om särskilda villkor och förmånsbehandling för personer med funktionsnedsättning i ett tillgängligt format.

Varje medlemsstat måste utse en behörig myndighet som ska övervaka utfärdande, förnyelse och indragning av båda korten, i enlighet med deras respektive nationella regler och praxis.

Förslaget måste godkännas av EU-rådet och Europaparlamentet.