Kommunen planerar att köpa 100 fastigheter, som antingen redan är färdiga, under uppbyggnad eller i planeringsstadiet som en del av den lokala bostadsstrategin 2019-2030 för att svara på bostadsbristen i denna Algarve-kommun.

Husen, av typerna T1, T2 och T3, kommer att köpas enligt det protokoll som undertecknats med Institute of Housing and Urban Rehabilitation(IHRU), inom ramen för 1st Right Program och Recovery and Resilience Programme (PRR).

"När det gäller bostäder som befinner sig i bygg- eller designfasen måste byggprocessen vara lämplig och säkerställa bostädernas goda prestanda, deras termiska och miljömässiga komfort, energi- och vatteneffektivitet", säger kommunen som leds av borgmästaren Vítor Aleixo.

Detta är det femte samrådet om fastighetsmarknaden som Loulé kommun har genomfört med målet att "främja 1 400 bostadslösningar fram till 2030", säger kommunen.