Experiment på möss och maskar visar att djurens transkription går snabbare när de blir äldre, vilket leder till att fler fel görs i processen, vilket i sin tur leder till sjukdomar sent i livet.