"Båda ordningarna anser att landets bostadsbehov, som är brådskande och måste lösas med beslutsamhet, måste mildras genom statens egna främjandemekanismer, utan att det påverkar det privata initiativets frihet", står det i ett uttalande.

I sin gemensamma ståndpunkt om den "akuta bostadskrisen" i landet säger arkitekter och ingenjörer att de är beredda att utforma, designa och anta de "nödvändiga besluten för Portugal för att möta de allvarliga befintliga bostadsbehoven".

De hävdar att de är lika tillgängliga för att hjälpa till att utforma "offentlig politik" som är avgörande för att lösa denna kris, och hävdar att de har kapacitet att ingripa på nivån för bostäder, stadsplanering, miljö och landskap, för att "tänka och utforma" lösningar.

"Det är viktigt att beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå blir medvetna om denna oundvikliga verklighet", står det i ordern.

För organisationer som företräder arkitekter och ingenjörer bör staten vara den "främsta drivkraften för projekt som svarar mot de bostadsbehov som portugiserna står inför".

"Det är dags att agera utan dröjsmål", uppmanar ordern.