Bokhandeln är ett projekt av Lorena Travassos, fotograf och lärare i visuell kultur/fotografi, och har "böcker skrivna av kvinnor (cis eller trans)" på sina hyllor, från olika områden (skönlitteratur, serier, barnböcker, historia, genusstudier, poesi), samt tidskrifter och grafiska romaner.

Virginia Woolf, Clarice Lispector, Agustina Bessa-Luís och Natália Correia är några av de författare som lyfts fram i fönstret som öppnar Gretas officiella sida(https://www.gretalivraria.com/), som också innehåller feministiska och "queera" publikationer och en avdelning med barnböcker.

Prioriteringen är att "tillgängliggöra böcker som publicerats på små förlag eller genom egenutgivning och som därför inte finns tillgängliga i stora bokhandlar".

Målet är att spegla dagens "genusfrågor" och "tillgängliggöra de högkvalitativa publikationer som produceras [i ämnet], men som inte har något utrymme".

Den specialiserade bokhandeln kommer att anordna samtal, workshops och boklanseringar, och ser sig själv som "en säker plats för möten och debatter om teman som berör HBTQIA+-grupper, invandrare och afroättlingar från hela världen".

Den litteratur som säljs kommer uteslutande att vara författad av kvinnor, men platsen är öppen för alla som söker "en rättvisare och mer etisk värld".