Antalet personer som kämpar för att betala för uppvärmning av hemmet ökade med 2,4 procentenheter i EU jämfört med 2021.

Bland medlemsländerna hade Bulgarien (22,5 %) den högsta andelen personer som har svårt att värma upp sitt hem, följt av Cypern (19,2 %), Grekland (18,7 %), Portugal och Litauen (17,5 % vardera), Spanien (17,1 %) och Rumänien (15,2 %).

I motsatt riktning, med de lägsta andelarna, ligger Finland (1,4 %), Luxemburg (2,1 %), Slovenien (2,6 %), Österrike (2,7 %), Tjeckien ( 2,9 %), Sverige (3,3 %) och Estland (3,4 %).