Den huvudåtalade i Football Leaks-fallet dömdes för försök till utpressning, tre fall av grovt brevbrott och fem fall av obehörig åtkomst, medan resten föll under tillämpningen av den amnestilag som antogs i samband med påvens besök i Portugal och i brist på bevis.

Aníbal Pinto dömdes för det enda brott han anklagades för: försök till utpressning, vilket gav honom en villkorlig dom på två års fängelse.

Rui Pinto, 34 år gammal, anklagades för 90 brott: 68 fall av otillbörlig tillgång, 14 fall av brott mot korrespondens, sex fall av otillbörlig tillgång, riktade mot enheter som Sporting, Doyen, advokatbyrån PLMJ, det portugisiska fotbollsförbundet (FPF) och åklagarmyndigheten (PGR), och även för datorsabotage mot Sportings SAD och för utpressning, i form av försök till detta. Det sistnämnda brottet rör Doyen och var det som också ledde till åtalet mot advokaten Aníbal Pinto.