Efter ett telefonsamtal som informerade polisen om att den utsatta fågeln befann sig på riksväg 218 mellan samhället Malhadas och staden Miranda do Douro, åkte polisen omedelbart till platsen och fortsatte med räddningen och transporten av fågeln till Centre for Environmental Interpretation and Animal Recovery(CIARA) i Felgar för att övervaka dess hälsotillstånd, återhämtning och framtida frisläppande i sin naturliga livsmiljö.

Det nationella republikanska gardet, genom natur- och miljöskyddstjänsten(SEPNA), har djurskydd som en daglig angelägenhet och vädjar om att alla situationer med misshandel eller övergivande ska uppmärksammas. För detta ändamål kan man använda SOS-linjen för miljö och territorium (808 200 520), som fungerar permanent för rapportering av överträdelser och klargörande av frågor.