Erfarenheten visar dock att det i många situationer är svårt att hävda dessa rättigheter. Det är därför DECO ger en vägledning om hur man ska agera i dessa fall och tar ställning till vad som bör ändras.

De problem som passagerarna ställs inför idag skiljer sig från de problem som fanns för cirka 20 år sedan när regelverket för passagerarskydd infördes, men det största problemet är tillämpningen och tolkningen av vissa regler. DECO har därför begärt en ändring av Europaparlamentets förordning från 2004 om fastställande av gemensamma regler för kompensation och assistans till flygpassagerare i sådana situationer.

DECO anser att det finns regler som bör förtydligas för att göra det lättare att tillämpa regler som ibland leder till konflikter mellan passagerare och flygbolag, och det är nödvändigt att föreskriva situationer som för närvarande inte är definierade. Det är dock viktigt att förändringarna inte innebär en inskränkning av rättigheterna.

Däremot förespråkar DECO att det, precis som för paketresor, inrättas en mekanism för att skydda passagerarna i händelse av flygbolagets insolvens.

Under tiden, och tills reglerna ändras, bör du ta reda på vad du kan räkna med och vad du bör göra omedelbart om du stöter på problem med flygbolaget, t.ex. avbokningar, förseningar eller förlorat bagage, bland andra vanliga situationer.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins