Ursprunget till denna religiösa plats är osäkert, även om årtalet 1521 anges i en inskription på insidan. Kyrkan anses vara ett viktigt monument i Lagos kommun, särskilt i Vila da Luz där den ligger, och är känd för sin guldpläterade altartavla från 1700-talet, där bilderna av São Romão, Santo Estêvão och Vår Fru av Ljuset, dess beskyddare, finns.

Ingreppet är en del av kommunens strategier för att bevara sina historiska monument, i detta fall religiösa. Sankta Marias kyrka på Praça do Infante var nyligen föremål för konserveringsarbeten och yttre underhåll med stöd från kommunen. Avsikten att renovera Sankt Sebastians kyrka, som klassificeras som ett nationellt monument, är också aktuell, och kommunen väntar för närvarande på att ett trepartsprotokoll ska godkännas så att projektet kan gå vidare till planeringsstadiet och, senare, till byggnation.