Sardinfisket, som återupptogs i maj, har nya gränser från och med idag, definierade av generaldirektoratet för naturresurser, säkerhet och maritima tjänster (DGRM), efter mötet i uppföljningskommittén.

DGRM:s diplom, som trädde i kraft idag, fastställer att för fartyg med en total längd på mindre än eller lika med nio meter är gränsen 2 250 kg (100 korgar).

För fartyg som är längre än nio meter och kortare än 16 meter är gränsen 3 938 kg (175 korgar).

För fartyg med en total längd på mer än 16 meter sattes gränsen till 5.652 kg (250 korgar).

Den 28 april utfärdadestatssekreteraren för fiske, Teresa Coelho, ett beslut om förvaltningsåtgärder för sardinfisket, där det noterades att DGRM kunde ändra de dagliga begränsningarna.

Sardinfisket återupptogs den 2 maj.