"29,4% av hushållen som hyr ett hus i Portugal är ekonomiskt överbelastade: de spenderar mer än 40% av sin disponibla inkomst för att betala bostadskostnader", enligt ett inlägg på sociala medier.

Dessa boendekostnader, bör det noteras, inkluderar bland annat hyra, vatten- och elräkningar.

I Europeiska unionen (EU) är denna siffra 21 %, vilket innebär att Portugal ligger över EU-genomsnittet, enligt samma uppgifter.