"Vi anser också att det är nödvändigt att stärka samarbetet med andra EU-territorier, att bredda våra perspektiv och genom gemensamt arbete få institutionell vikt i nationella och europeiska beslutsfattande centra", hänvisar till slutsatserna från det andra grupperingsmötet Iberiskt europeiskt territoriellt samarbete (AECT), som avslutades idag i Vigo, Spanien.

I dokumentet, som Lusa hade tillgång till, betonar EGTS i Portugal, Spanien och Frankrike behovet av att "i allt högre grad öppna sig för nya finansieringsvägar genom andra nationella och gemenskapsprogram" utöver Interreg, som "har varit, är och kommer att vara grundläggande för verksamheten i de iberiska EGTS".

"Endast på detta sätt kan vi säkerställa kontinuitet och konsekvens i vårt arbete och öppna upp för fler områden och projekt där vi kan bidra", anges i slutsatserna från mötet, där företrädare för AECT Aquitaine/Euskadi/Navarra, AECT Pyrenees Mediterranean, AECT Rio Minho, AECT Galiza - North of Portugal (GNP) och AECT Chaves-Veríne AECT Duero-Douro deltog.

Deltagarna framhåller också att covid-19-pandemin påminde oss om att "Bryssel, Madrid, Lissabon eller Paris lagstiftar, men det är EU:s gränsregioner och deras 150 miljoner invånare som dag för dag förverkligar EU:s mest genuina anda".