I den profil som utarbetats av WHO, med hjälp av uppgifter från 2019, finns det 2,7 miljoner vuxna mellan 30 och 79 år med högt blodtryck, vilket är vanligare hos män (37%) än hos kvinnor (28%).

Enligt dokumentet skulle det vara nödvändigt att effektivt behandla mer än 69 000 personer med högt blodtryck för att Portugal skulle uppnå en kontrollnivå på 50%.

Om framstegsscenariot uppnås skulle 16 000 dödsfall kunna undvikas fram till 2040, enligt WHO, som beräknade 32 600 dödsfall orsakade av högt blodtryck 2019.

Hypertoni drabbar en av tre vuxna i världen och leder till stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njurskador och andra hälsoproblem.

"Hypertoni kan kontrolleras effektivt med enkla och billiga läkemedel, men ändå är det bara en av fem personer som kontrollerar det", säger WHO: s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett uttalande om rapporten.

Ålderdom, genetik och dåliga matvanor kan öka risken för högt blodtryck, men en hälsosammare kost, rökstopp och mer motion kan bidra till att sänka blodtrycket.