Enligt en rapport från ECO bör en liter diesel, det mest använda bränslet i Portugal, sjunka med en cent och bensin bör stiga med en cent.

Från och med måndag måste du betala 1,795 euro per liter enkel diesel och 1,867 euro per liter enkel 95-bensin, med hänsyn till de genomsnittliga värden som praktiseras vid pumparna på måndagar, publicerade av generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG).

Dessa priser tar redan hänsyn till de rabatter som tillämpas av bensinstationer och översynen av tillfälliga skatteåtgärder för att mildra ökningen av bränslepriserna. Regeringen behöll det bränslestöd som var i kraft i augusti, trots prisökningen, vilket motsvarade en ökning av koldioxidskatten på diesel med två cent och med 1,8 cent på bensin jämfört med juli.