Förklaringen till denna försening gavs idag av Ariana Pinho, förste sekreterare i Metropolitan Executive Committee, under Metropolitan Council-mötet, efter att ha konfronterats med nyheten att det nya nätverket inte skulle starta den 1 november, som stipulerat.

"Vi ser, i de olika möten vi har haft med operatörerna, en hög nivå av svårigheter i leveransen av bussar, som är kraftigt försenad. Det finns ingen operatör som har 100% av flottan tillgänglig. Tidpunkten skulle också vara den 1 november, men vi förutspår redan att denna situation inte kommer att inträffa", började Ariana Pinho med att förklara.

Det nya datumet för starten av Unir är den 1 december.