Med data fram till den 15 september visar ICNF:s preliminära rapport om bränder på landsbygden att om man jämför 2023 med de senaste 10 åren så var det 40% färre bränder på landsbygden och 64% mindre bränd yta i förhållande till det årliga genomsnittet för samma period förra året.

"År 2023 uppvisar (...) det näst lägsta värdet i antal bränder och det tredje lägsta värdet i bränd yta, sedan 2013".

Landsbygdsbränder med en bränd yta på mindre än en hektar är de mest frekventa, motsvarande 84% av det totala antalet.

När det gäller de största bränderna lyfter ICNF fram förekomsten av fyra bränder med en bränd yta som är större än eller lika med 1.000 hektar.

"Bränder anses vara större när det totala brända området är lika med eller större än 100 hektar. Fram till den 15 september 2023 var det 33 bränder som föll inom denna kategori, vilket resulterade i 22 803 hektar bränd yta, cirka 69% av den totala brända ytan".

Av de totalt 7 097 bränderna på landsbygden har 6 000 undersökts och processen med att undersöka orsakerna har slutförts: 85 % av det totala antalet bränder - ansvariga för 97 % av den totala brända arealen.

Undersökningen gjorde det möjligt att fastställa en orsak till 4 204 bränder, av vilka 70 % undersöktes, 68 % var ansvariga för den totala brända arealen.

De vanligaste orsakerna är mordbrand (28 %) och jordbruksbränder (17 %).

Vid en analys per distrikt lyfte ICNF fram Porto (1 416), Braga (670) och Viana do Castelo (589) som de distrikt som registrerade det största antalet bränder, som alla var små och inte översteg en hektar av den brända ytan.

När det gäller den brända arealen var Castelo Branco med 7 429 hektar (cirka 23% av den totala), Beja med 5 908 hektar (18% av den totala) och Faro med 2 652 hektar (8% av den totala) de mest drabbade.