Värdet ökade jämfört med förra året, med totala intäkter som ökade med 144 miljoner euro, både på grund av ökningen på 1,83% av vägtullpriserna, på grund av inflationen, och trafiktillväxten.

Den genomsnittliga trafiken på det nationella motorvägsnätet, som täcker mer än 3 000 kilometer, nådde 16 414 fordon per dag förra året, vilket motsvarar en ökning med 2 225 fordon per dag jämfört med föregående år, enligt uppgifter från föreningen.