Detta lagförslag från PCP hade redan lagts fram, med samma allmänna inriktning, under den senaste mandatperioden - men innan "nollmomsen" trädde i kraft - och förkastades generellt i januari i år med röster emot från PS, PSD, Chega och IL, och positiva röster från PCP, BE, PAN och Livre.

I motiveringen till detta diplom anser partiet att "trots tillämpningen av åtgärden 'nollmoms' är sanningen den att många priser [på livsmedelsprodukter] fortsatte att öka" och anklagar den stora distributionen för att "opportunistiskt dra nytta av effekterna av krig och sanktioner för att öka sin vinstmarginal".

"I en tid då arbetarna och folket fortsätter att förlora köpkraft visar dessa kolossala vinster, samtidigt som priserna fortsätter att öka, tydligt behovet av att ingripa för att försvara allmänintresset, särskilt när det gäller tillgång till viktiga varor".

I detta sammanhang föreslår PCP "att ett maximiprissystem inrättas, som ska tillämpas på en viktig livsmedelskorg, som definierar ett referenspris för varje produkt, baserat på verkliga kostnader och en icke-spekulativ marginal, som förbjuder försäljning till ett högre pris utan rimlig motivering".