Ordföranden för Faros kommunförsamling, Cristóvão Norte, sade i ett uttalande att dokumentet kommer att överlämnas vid en utfrågning som beviljats av ordföranden för AR, Augusto Santos Silva, som kommer att företrädas av en av vice ordförandena i organet, Adão Silva.

"Skapandet av ett nytt centralsjukhus i Algarve utgör en obestridlig nödvändighet för regionen. Det är okontroversiellt eftersom alla regeringar, utan undantag, partier, parlamentsledamöter, borgmästare, order, fackföreningar, bland andra, sedan 2003 har betonat att detta är en grundläggande infrastruktur".

Han tillade att Algarve behöver "en modern sjukhusinfrastruktur som ger större differentiering av den medicinska vården och som främjar etableringen av mänskliga resurser i regionen", vilket inte bara utgör ett "socialt imperativ" utan också ekonomiskt.

Presidenten för Faros kommunfullmäktige är övertygad om att tillgången till hälso- och sjukvård i Algarve är fruktansvärd och säger också att medicinkursen vid University of Algarve "är i fara" utan HCA och att det är nödvändigt att förbättra samordningen med primärvården och privata och privata institutioner, om sjukhusbyggandet fortskrider.

I framställningen med titeln "New Central Hospital of the Algarve now" betonas att en studie som beställdes 2005 av regeringen hänvisade till HCA som nummer två i prioriteringsordningen för byggandet av nya sjukhusenheter.