Enligt "Housing Income Statistics at Local Level", publicerad av National Statistics Institute(INE), innebär den årliga tillväxten på 11,0% i medianinkomsten för nya hyreskontrakt för familjehus från april till juni en acceleration jämfört med den 9,6%-ökning som registrerades under föregående kvartal.

Jämfört med perioden januari-mars ökade medianinkomsten med 7,7% under det andra kvartalet.

De 20.750 nya hyreskontrakt som tecknades mellan april och juni motsvarar en minskning med 1,2% jämfört med föregående år.

De högsta hyrorna noterades i Lissabons storstadsområde (11,03 euro per kvadratmeter (€/m2)), Algarve (8,35 €/m2), den autonoma regionen Madeira (8,04 €/m2) och i Portos storstadsområde (7,87 €/m2).