Kommunerna står för kostnaderna för att reparera skadorna och sedan bidrar regeringen, som redan har bidragit med 70 miljoner, enligt Jornal de Notícias.

Dessa fenomen har drabbat 150 kommuner sedan 2017, och majoriteten av kommunerna är oroade över ökningen av denna typ av extrema händelser, särskilt efter förra årets vinteröversvämningar, som var de mest kostsamma. De lokala myndigheterna drabbades av en förlust på 97 miljoner euro bara för att hantera översvämningarna, efter att ha fått 48 miljoner i stöd från regeringen.

Loures var den kommun som drabbades hårdast av översvämningarna förra vintern, med en deklarerad kostnad på 19,2 miljoner euro. "Det fanns mark som kollapsade, vägar som blev oframkomliga och en hel del skadade stadsmöbler. Bara i utrustning kostade det fyra miljoner och i vägar 16 miljoner", säger borgmästare Ricardo Leão.