Det var i Algarve, Madeira och Stor-Lissabon som det var en större nedgång i husförsäljningen, över 25%.

"Mellan april och juni 2023 omsattes 33 624 bostäder till ett totalt värde av 6,9 miljarder euro, vilket innebär en minskning, jämfört med samma period förra året, med 22,9 % respektive 16,7 %".

När man tittar på kartan över Portugal blev det också tydligt att "under andra kvartalet 2023 registrerade alla regioner en årlig minskning av antalet och värdet av bostadstransaktioner", avslutar det portugisiska statistikkontoret.

Den största minskningen av alla registrerades i Algarve. Totalt såldes 2 946 bostäder i denna region mellan april och juni i år, 29% mindre än under andra kvartalet 2022. Det var också här som den största nedgången i investeringar i bostäder kändes (-21%). Det var i den autonoma regionen Madeira som den näst största minskningen av husförsäljningen observerades under den perioden: totalt 795 familjehem omsattes, 305 färre än ett år tidigare (-28 %), vilket minskade investeringarna med 18 %.

Lissabons storstadsområde noterade också en minskning med 27% av antalet transaktioner, totalt bara 9 696 husaffärer under andra kvartalet 2023. Detta är det lägsta antalet husförsäljningar som registrerats sedan slutet av 2016, exklusive andra kvartalet 2020, som sammanfaller med början av Covid-19-pandemin. Som ett resultat minskade investeringarna i bostäder i Stor-Lissabon också med 16% till 2 931 894 euro.