Enligt det nationella statistikinstitutet(INE) uppgick den arbetslösa befolkningen till 326,7 tusen personer i augusti, vilket motsvarar en minskning jämfört med föregående månad (2,5%) och tre månader tidigare (3,4%), men en ökning med 3,9% jämfört med samma månad förra året.

Underutnyttjandegraden av arbetskraft uppgick till 11,5%, lägre än föregående månad (0,1 procentenheter) och tre månader tidigare (0,2 procentenheter) och lika med den i augusti 2022.