"Som en del av denna öppning undertecknade företaget ett samarbetsprotokoll med Soutelo Social Center. Matdonationer är en del av ett av de åtaganden som Mercadona upprätthåller med samhället: att dela en del av vad de får från det. Med detta mål utvecklar företaget sin plan för socialt ansvar, som inkluderar matdonationer från alla sina butiker", säger den spanska koncernen i ett uttalande.

Enligt Mercadona kommer den "nya butiken dagligen och från första dagen att donera grundläggande förnödenheter till denna enhet, en privat social solidaritetsinstitution som fokuserar sina insatser på lokala samhällen och deras människor, och bidrar till att främja och utveckla nya sociala insatser för samhället, bland annat genom dagvård, dagvård, hemstöd och matstödstjänster".