Den nationella vägsäkerhetsmyndigheten(ANSR) har släppt 24-timmars olycksrapport och väginspektion för första halvåret 2023, som visar att det mellan januari och juni inträffade 16 419 olyckor med offer, vilket resulterade i 233 dödsfall, 1 120 allvarligt skadade och 19 092 lindrigt skadade.

Rapporten visar att alla huvudindikatorer har ökat jämfört med samma period 2022, med 1 358 fler olyckor (+9), 24 fler dödsfall (11,5%), 53 fler allvarliga skador (+5% ) och ytterligare 1 533 lindriga skador (+8,7%).

ANSR anger att försämringen av olyckor och lindriga skador var mer betydande i januari (+19,4% respektive +22,3%), men att den största ökningen av dödsfall och allvarliga skador skedde i april (+76,7% respektive +28,2%).

När det gäller kategorin av fordon som är inblandade i olyckor stod lätta bilar för 70,9% av totalen, en ökning med 7,9% jämfört med första halvåret 2022, men de största ökningarna var i olyckor med motorcyklar (mer 19,2% jämfört med 2022) och cyklar (+12,8% jämfört med 2022), liksom i antalet dödsfall.

I rapporten konstateras också att antalet olyckor under årets första sex månader ökade i 15 av de 18 distrikten, med störst ökning i Bragança (+25 %), Castelo Branco (+20,9 %) och Beja (+20,4 %).