2023 års upplaga kommer att äga rum i Portalegre-distriktet, från den 6 till den 12 november.

För Aníbal Soares, managing partner för Publibalão, är festivalens främsta mål att "främja ballongflygning i Portugal, stärka engagemanget för festivalens inverkan på deltagande platser och, naturligtvis, öka medieavkastningen för alla inblandade parter."