Av det totala antalet vacciner administrerades 255 839 på öppenvårdsapotek och 60 500 på vårdcentraler.

"Dessa siffror representerar en ökning med mer än 50% av antalet administrerade vacciner jämfört med samma period 2022. Under den första veckan av förra årets vaccinationskampanj, som ägde rum i början av september, administrerades 190 785 Covid + Flu-vacciner ".

Cirka 80% av de totala vaccinerna som administrerats hittills administrerades samtidigt (Covid + influensa), vilket är "i linje" med de värden som uppnåddes under förra årets säsongsvaccinationskampanj.

Från den 2 till den 4 oktober (måndag till onsdag) "nådde den dagliga hastigheten 75 till 80 tusen dagliga administrationer".