Rankningen utarbetas av den icke-statliga organisationen ILGA Europe och utvärderar den rättsliga, sociala och politiska situationen för HBTI-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella) i 49 europeiska länder.

Efter att ha fallit till nionde plats 2021, när det 2020 hade varit på fjärde plats, tappar Portugal ytterligare två placeringar 2022 och ligger nu på elfte plats, bakom Malta (första plats), Belgien, Danmark, Spanien, Island Finland, Luxemburg, Sverige, Norge och Frankrike (tionde plats).

Sammantaget får Portugal en bedömning på 62 % (av 100 %), men har det sämsta resultatet (33 %) när det gäller asyl, i motsats till det offentliga rummet, där det får det högsta resultatet.

När det gäller jämställdhet och icke-diskriminering får Portugal 43 %, och ILGA Europe lyfter fram det arbete som det civila samhället har gjort för att sätta press på att könsidentitet ska ingå i konstitutionen och för att regeringen ska garantera att transpersoner och personer med könsskillnader skyddas effektivt av arbetslagen och strafflagen.

När det gäller familjerättigheter får landet sitt näst bästa betyg med 83 procent, en siffra som sjunker till 73 procent när det gäller rättsligt erkännande, 51 procent när det gäller hatbrott och hatpropaganda och 50 procent i fråga om den fysiska integriteten för intersexuella personer.

ILGA Europa uppmärksammar återigen Portugal på behovet av att förbjuda så kallade "omvändelsemetoder" baserade på sexuell läggning och könsidentitet och rekommenderar att offentlig politik och andra åtgärder genomförs i asylfrågor som innehåller ett uttryckligt omnämnande av alla sexuella läggningar, könsidentiteter, könsuttryck eller andra sexuella egenskaper.

För ILGA Europa är det också viktigt att handlingsplaner uttryckligen nämner alla sexuella läggningar, könsidentiteter, könsuttryck eller andra sexuella egenskaper och att de åtföljs av specifika framstegsåtgärder.