Uppgifterna är en del av kampanjen "Res utan brådska" som drivs av den nationella vägsäkerhetsmyndigheten(ANSR), det nationella republikanska gardet och den offentliga säkerhetspolisen, som ägde rum mellan den 3 och 9 oktober, i syfte att varna förare för riskerna med att köra för fort, eftersom det är en av de främsta orsakerna till olyckor på vägarna.

I ett gemensamt uttalande anger de tre enheterna att 4,1 miljoner fordon kontrollerades med hjälp av radarhastighetskontroll, varav 94,8% av det nationella hastighetskontrollsystemet(SINCRO), under ansvar av den nationella vägsäkerhetsmyndigheten.

Av de 4,1 miljoner fordon som kontrollerades körde 17,4 tusen för fort, och av dessa upptäcktes 3,3 tusen av säkerhetsstyrkornas radar och 14,1 tusen av ANSR:s SINCRO.

PSP, GNR och ANSR rapporterar också att 2 386 olyckor registrerades under denna kampanj, vilket resulterade i 10 dödsfall, 50 allvarliga skador och 733 lindriga skador.