"För kunder som är kvar på den reglerade marknaden (motsvarande 6,4% av den totala förbrukningen och 947 tusen kunder), eller som, på den fria marknaden, har valt en likvärdig tariff, är den genomsnittliga årliga variationen i övergångstariffer för försäljning till kunder som slutfört låg normal spänning (BTN) 1,1%".

Den årliga variationen som presenteras är i förhållande till det genomsnittliga priset för år 2023, vilket inkluderar uppdateringen av energitariffen i april 2023, samt den exceptionella tariffinställningen i juli 2023, betonade ERSE.

"Som ett resultat av dessa förändringar, från ett månatligt perspektiv, i januari 2024, kommer kunder på den reglerade marknaden att registrera en genomsnittlig ökning med 1,9% i förhållande till de priser som gäller i december 2023", sa han också.


Tillsynsmyndigheten betonade att den genomsnittliga ökningen på 1,9% på den reglerade marknaden, mellan december 2023 och januari 2024, innebär att ett par utan barn (effekt 3,45 kVA [kilovoltampere], förbrukning 1 900 kWh/år) i genomsnitt kommer att betala från januari plus 0,61 euro (37,23 euro) och ett par med två barn [effekt 6,9 kVA, förbrukning 5 000 kWh/år] plus 1,66 euro (94,09 euro) per månad.

Konsumenter med en social tariff "kommer att få 33,8 % rabatt på tarifferna för försäljning till slutkunder, i enlighet med bestämmelserna i förordning nr 10557/2023 av den 16 oktober".