"I augusti 2023 uppgick det genomsnittliga värdet av den totala ersättningen som deklarerades för beroende arbete till 1 388,99 euro", visar den statistiska sammanfattningen som utarbetats av strategi- och planeringskontoret(GEP) vid ministeriet för arbetsmarknad, solidaritet och social trygghet.

Enligt dokumentet skedde en ökning med 5,1% från år till år, men i förhållande till juli skedde en minskning med 8,8% "på grund av utbetalningen av semesterersättningar under tidigare månader".

Den genomsnittliga löneökningen per anställd från januari till augusti var 7,4%, "en period under vilken det var en tillväxt på 5,0% i sysselsättningen för beroende arbete", vilket kan läsas i GEP-dokumentet.