Fernando Araújo vädjade till läkare att hävda sina rättigheter på ett etiskt sätt när ett nytt möte mellan medicinska fackföreningar och hälsoministeriet närmar sig.